Bản quyền

Tất cả các bài viết được xuất bản tại kiem-tien.com hoàn toàn do mình tự viết nhằm mục đích chia sẻ miễn phí đến mọi người một cách khách quan nhất.
Nghiêm cấm sao chép nội dung cũng như hình ảnh tại trang kiem-tien.com dưới mọi hình thức.

Quy định khi chia sẻ bài viết:

  1. kiem-tien.com hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các bài viết được xuất bản.
  2. Bạn không thể chia sẻ bài viết với các hành động như chia sẻ bài viết cho việc thu lợi nhuận cá nhân, gắn các mã động trong phần mềm hoặc các ứng dụng, nghiêm cấm sao chép nội dung bản quyền dưới mọi hình thức.
  3. Bạn được phép chia sẻ bài viết của chúng tôi, nhưng nghiêm cấm chỉnh sửa nội dung tránh sự nhầm lẫn.
  4. Tất cả các bài viết khi chia sẻ phải được ghi rõ nguồn và đặt link về trang kiem-tien.com.

Bản quyền Logo, Banner:

  • Tất cả các banner, hình ảnh tại kiem-tien.com đều có bản quyền nên việc sao chép banner, hình ảnh là hoàn toàn vi phạm.
  • Tất cả những quy định trên phụ thuộc vào thiện chí đôi bên và không có một cơ quan pháp luật nào can thiệp, vì vậy việc thực hiện các quy định trên là một việc tôn trọng bản quyền của tôi tại kiem-tien.com.

Cám ơn!