Chèn liên kết vào bài viết WordPress

WordPress

Liên kết cho phép người dùng của bạn dễ dàng để điều hướng trong khi truy cập trang web. Chúng cũng được sử dụng khi bạn đặt liên kết tải xuống các tập tin từ trang web của bạn. Các liên kết trong bài viết rất dễ nhận ra vì nó thường được định dạng khác với văn bản thông thường. Nó hiển thị trong bài viết ra sao phụ thuộc vào Theme WordPress bạn đang sử dụng.

Chèn liên kết vào bài viết WordPress

Tại khung soạn thảo trực quan của WordPress, chọn văn bản liên kết, sau đó nhấn vào nút Thêm/Sửa đường dẫn (chèn link vào bài viết WordPress). Một thanh công cụ nhỏ sẽ xuất hiện, tại đây bạn có thể:

  • Chèn liên kết nội bộ của các bài viết khác trong cùng trang web, bằng cách tìm tiêu đề bài viết và nhấn chọn vào bài viết cần trỏ đến.
  • Chèn liên kết ngoại vào bài viết bằng cách dán URL. URL có thể không cần chứa http://, WordPress sẽ tự thêm vào cho bạn. Sau khi thêm vào URL, hãy nhấn nút Áp dụng (Áp dụng URL) để lưu thay đổi.

Thêm liên kết vào bài viết WordPress

Nếu bạn chưa chọn văn bản để liên kết trước khi nhấn vào nút chèn link vào bài viết WordPress, thì WordPress cũng sẽ hiển thị URL như là văn bản liên kết.

Nếu URL của bạn nhập không chính xác về mặt cú pháp (ví dụ như có khoảng trắng) thì sẽ xuất hiện 4 đường chấm đỏ bao xung quanh liên kết. Lúc đó hãy nhấn vào liên kết và Sửa (nút chỉnh sửa hình ảnh) lại cho đúng.

chèn liên kết sai cú pháp URL

Từ phiên bản 4.5 trở về trước, WordPress hiển thị hộp hội thoại lớn khi nhấn vào nút chèn link vào bài viết WordPress. Hiện tại bây giờ hộp hội thoại này đã ẩn đi và thay bằng công cụ nhỏ như bây giờ.

Muốn hiển thị hộp hội thoại lớn này thì bạn phải nhấn vào nút Tùy chọn link (Tùy chọn link) sau khi nhấn vào nút chèn link vào bài viết WordPress. Hộp hội thoại lớn này có tùy chọn Mở liên kết trong tab mới. Chọn vào cái này đối với liên kết ngoại sẽ giúp bạn giảm tỷ lệ thoát trang.

Chèn liên kết vào bài viết WordPress

Sửa liên kết đã chèn

Chỉnh sửa liên kết

Để sửa một liên kết, hãy nhấn vào liên kết mà bạn muốn sửa, một thanh công cụ sẽ xuất hiện. Nhấn vào nút Chỉnh sửa (nút chỉnh sửa hình ảnh) để hiển thị công cụ Thêm/sửa đường dẫn (giống như khi bạn nhấn vào nút chèn link vào bài viết WordPress).

Chỉnh sửa liên kết

Nếu bạn muốn mở liên kết ở tab mới thì nhấn vào nút Tùy chọn link (Tùy chọn link).

Sau khi cập nhật URL mới, hãy nhấn phím Enter hoặc nhấn nút Áp dụng (Áp dụng URL) để lưu thay đổi.

Gở bỏ liên kết đã chèn

Để gở bỏ liên kết đã chèn, hãy nhấn vào liên kết bạn muốn gỡ. Thanh công cụ liên kết sẽ xuất hiện. Nhấn vào nút Xóa đường dẫn (Gỡ liên kết) để gở liên kết. Bạn cũng có thể nhấn vào nút Xóa đường dẫn trên thanh công cụ của Trình soạn thảo trực quan.

gở liên kết

 

Quay lại: Danh sách bài viết WordPress toàn tập.

Trả lời

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.