Chỉnh sửa nội dung trên trang web WordPress

WordPress

Có nhiều cách để chỉnh sửa nội dung của Bài viết (Trang) trên WordPress:

  • Đăng nhập vào trang quản trị WordPress, tại menu Bài viết (menu Trang), chọn Tất cả bài viết (Tất cả các Trang). Danh sách các Bài viết (Trang) sẽ hiện ra. Để chỉnh sửa nội dung, hãy:
    • Nhấn vào tiêu đề của Bài viết (Trang).
    • Nhấn vào liên kết Chỉnh sửa hiện ra khi di chuyển chuột vào tiêu đề.

chỉnh sửa bài viết trong trang quản trị

  • Ngoài giao diện người dùng, vào đọc Bài viết bạn muốn chỉnh sửa:
    • Nhấn vào liên kết Chỉnh sửa bài viết (Chỉnh sửa bài viết) trên thanh công cụ (admin bar).
    • Phần lớn các Theme WordPress hiện nay đều hỗ trợ hiển thị liên kết chỉnh sửa bài viết ngay bên cạnh thông tin Tác giả và Chuyên mục của bài viết. Bạn chỉ cần nhấn vào nút Edit Post để chỉnh sửa.Chỉnh sửa bài viết WordPress

Sau khi bạn làm một trong các cách trên, giao diện trình soạn thảo WordPress sẽ hiện ra cùng với nội dung cũ của Bài viết (Trang). Hãy thực hiện chỉnh sửa và đừng quên lưu lại.

Quay lại: Danh sách bài viết WordPress toàn tập.

Trả lời

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.