Giao diện WordPress

WordPress

Các tùy chọn trong menu giao diện giúp bạn có thể tùy biến giao diện của người dùng.

Tuỳ thuộc vào theme mà trang web WordPress của bạn sử dụng, các thiết lập là không hoàn toàn giống nhau. Việc này phụ thuộc vào người lập trình theme.

Các thiết lập thường bao gồm các khu vực: Widget (thanh bên), Header (logo), nền, màu sắc, menu, footer, thiết lập trang chủ.

Không phải tất cả các theme đều có các tùy chỉnh này, hoặc theme đó có thể thiết lập tất cả các tùy chỉnh giao diện này ở trong một trang riêng của theme.

Giao diện wordpress

Xem tiếp:

Quay lại: Danh sách bài viết WordPress toàn tập

Trả lời

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.