Hosting không giới hạn giá rẻ

Hosting không giới hạn giá rẻ AZcore.NET Hosting

(Sponsored)

1$ Hosting

(FR Servers)

Unlimited Starter

(US Servers)

Unlimited Premium

(US Servers)

Unlimited Enterprise

(US Servers)
 • Host 1 Domain
 • 2GB Disk Space
 • cPanel Control Panel
 • 50GB Bandwidth
 • 0 Parked Domains
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited FTP Accounts
 • Unlimited Email Accounts
 • Unlimited Database
 • Cloudflare Optimization
 • One click installation
 • Instant setup
 • 99.99% Uptime Guaranteed
 • 24/7 Support
 • Host 1 Domain
 • Unlimited Disk Space
 • cPanel Control Panel
 • Unlimited Bandwidth
 • 0 Parked Domains
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited FTP Accounts
 • Unlimited Email Accounts
 • Unlimited Database
 • Cloudflare Optimization
 • One click installation
 • Instant setup
 • 99.99% Uptime Guaranteed
 • 24/7 Support
 • Host 5 Domains
 • Unlimited Disk Space
 • cPanel Control Panel
 • Unlimited Bandwidth
 • 5 Parked Domains
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited FTP Accounts
 • Unlimited Email Accounts
 • Unlimited Database
 • Cloudflare Optimization
 • One click installation
 • Instant setup
 • 99.99% Uptime Guaranteed
 • 24/7 Support
 • Host Unlimited Domains
 • Unlimited Disk Space
 • cPanel Control Panel
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited Parked Domains
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited FTP Accounts
 • Unlimited Email Accounts
 • Unlimited Database
 • Cloudflare Optimization
 • One click installation
 • Instant setup
 • 99.99% Uptime Guaranteed
 • 24/7 Support

Giá chỉ từ

$0.99/tháng

Mua ngay!

Giá chỉ từ

$1.99/tháng

Mua ngay!

Giá chỉ từ

$3.99/tháng

Mua ngay!

Giá chỉ từ

$5.99/tháng

Mua ngay!

 

Sử dụng mã Coupon TRIAL90 để được giảm giá 90% trong tháng đầu tiên (thanh toán theo tháng). 

Thanh toán qua:Thanh toán bằng PaypalThanh toán bằng WebMoneyThanh toán qua Perfect moneyThanh toán qua Bitcoin

 

cPanel dùng thử: Nhấn vào đây