Link ref i-ad lấy ở đâu ạ?

Member Since Jan 2018
Flag(1)
Shorten URLs Th2 01, 2018 11:17 Chiều 1 Answers
Subscribe

Mình mới đăng ký i-ad để làm mmo,nhưng ko biết lấy link ref ở đâu. giúp mình với
  2 Subscribers
  Submit Answer
  Please login to submit answer.

  1 Answers
  Sort By:
  Best Answer
  1
  TrungAdministrator Th2 01, 2018 11:25 Chiều
  Flag(0)

  Bạn vào trang https://i-ad.in/member/users/referrals để lấy link ref nhé. Nó có dạng
  https://i-ad.in/ref/tendangky
  Ví dụ link ref của mình😁
  https://i-ad.in/ref/xuantrung48

  Sign in to Reply
  Replying as Submit