Thêm thành viên mới trong WordPress

WordPress

Để thêm thành viên mới trong WordPress, hãy nhấn vào liên kết Thêm mới trong menu Thành viên, hoặc nhấn vào nút +MớiThành viên trên thanh công cụ WordPress.

thêm thành viên mới trong wordpress

WordPress sẽ hiển thị trang cho phép bạn thêm người dùng mới như hình dưới.

Thêm thành viên mới trong WordPress

Điền thông tin của người dùng mới vào sau đó nhấn vào nút Thêm Người Dùng Mới. Các thông tin bao gồm:

  • Tên người dùng (bắt buộc): nhập tên người dùng vào đây. Tên người dùng cũng chính là tên đăng nhập. Một khi đã tạo thì không thể thay đổi tên người dùng.
  • Email (bắt buộc): Nhập địa chỉ Email của người dùng mới vào đây. Nếu bài viết, bình luận của người dùng được phê duyệt thì một email thông báo sẽ được gửi đến địa chỉ email này.
  • Tên: nhập tên của người dùng.
  • Họ: nhập họ của người dùng.
  • Trang web: Nhập vào URL trang web của người dùng (nếu có).
  • Mật khẩu: Mặc định WordPress sẽ tự động tạo một mật khẩu mạnh cho tài khoản. Mật khẩu này sẽ gửi về email người dùng. Nếu bạn muốn xem mật khẩu thì nhấn vào nút Hiện mật khẩu. Bạn cũng có thể sửa mật khẩu theo ý mình tại đây.
  • Gửi thông báo đến thành viên: Chọn tùy chọn này WordPress sẽ gửi thông tin tài khoản của người dùng về email của họ sau khi tạo.
  • Vai trò: Chọn vai trò cho thành viên mới.

Quay lại: Danh sách bài viết WordPress toàn tập

Trả lời

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.