Thiết lập Email WooCommerce

WooCommerce

Phần thiết lập Email giúp bạn xem xét và thiết lập các mẫu email thông báo được gửi tự động đến bạn và khách hàng.

thiết lập email woocommerce

Email thông báo

Phần Email thông báo chứa các mẫu Email gửi tới bạn và khách hàng, với các thông tin được hiển thị trên màn hình bao gồm: Email, Loại nội dung, Người nhận (một hoặc nhiều).

Để thiết lập một mẫu Email, hãy nhấn vào liên kết tiêu đề Email, hoặc nhấn vào nút Cấu hình () ở phía bên phải mỗi mẫu Email.

thiết lập mẫu email woocommerce

 • Bật/Tắt: Bật tắt chức năng thông báo qua email của mẫu email hiện tại.
 • Người nhận (một hoặc nhiều): nhập vào email của bạn để nhận thông báo của hệ thống.
 • Tiêu đề: Tiêu đề của email. Bạn có thể sửa lại nhưng phải đúng cú pháp với:
  • {site_title}: hiển thị tên website của bạn.
  • {order_number}: hiển thị số (mã) đơn hàng.
  • {order_date}: hiển thị ngày khách hàng đặt hàng.
 • Tiêu đề email: Phần tiêu đề nằm trong nội dung của email.
 • Kiểu email: chọn HTML.
 • Mẫu HTML: Phần này giúp bạn chỉnh sửa nội dung của mẫu email, chỉ dành cho người biết lập trình. Mẫu mặc định của nó là phù hợp với phần lớn các shop hiện nay. Để chỉnh sửa mẫu email, trước tiên hãy nhấn vào nút Sao chép tập tin tới giao diện, sau đó nhấn vào nút Xem mẫu để chỉnh sửa.

Sau khi thiết lập thông tin của mẫu email, hãy nhấn vào nút Lưu thay đổi.

Tùy chọn email người gửi

Phần này có 2 tùy chọn:

 • Tên “Người gửi”: nên chọn tên website.
 • “Từ” địa chỉ: điền email của bạn.

Mẫu email

 • Ảnh đầu trang: URL dẫn đến ảnh logo của website.
 • Nội dung cuối trang: Đoạn văn bản hiển thị như là chữ ký cuối nội dung email. Nội dung cuối trang nên là đoạn cám ơn khách hàng và chứa một ít thông tin shop của bạn.
 • Đừng quên chọn màu cho nội dung có trong email bao gồm: Màu cơ bảnMàu nềnMàu nền bodyMàu chữ.
 • Nhấn Lưu thay đổi, sau đó nhấn vào liên kết Nhấn vào đây để xem trước mẫu email của bạn để xem thử mẫu email.

Lưu lại tất cả các thay đổi về thiết lập Email trong WooCommerce bằng cách nhấn vào nút Lưu thay đổi.

Trả lời

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.