Thiết lập Giao nhận trong Woocommerce

WooCommerce

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một trong những lý do chính cho việc hủy đặt hàng của khách hàng là do chi phí giao hàng và các chi phí ẩn khác. Bạn nên liệt kê chi tiết chi phí vận chuyển trong hóa đơn để tránh làm cho khách hàng cảm thấy thất vọng và bực bội sau này.

Một trong những chức năng chính của WooCommerce là tính toán chi phí vận chuyển ngay trên trang Giỏ hàng hay trang Thanh toán.

WooCommerce cung cấp chức năng thiết lập các thông số vận chuyển và các thiết lập thuế khác nhau. Chủ website bán hàng có thể thiết lập các chi phí từ những thông tin khách hàng nhập vào.

Bài này hướng dẫn bạn thiết lập các tính năng vận chuyển có sẵn trên WooCommerce. Trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn rằng bạn đã cài đặt plugin Woo Viet – WooCommerce for Vietnam để bổ sung các các tỉnh thành tại Việt Nam vào trong khu vực giao hàng.

Để thiết lập Giao nhận cho WooCommerce, hãy vào trang quản trị WordPress, vào WooCommerce > Cài đặt > Giao nhận.

Khu vực giao hàng

thiết lập giao nhận Woocommerce

Khu vực giao hàng là một khu vực địa lý được bạn cung cấp các phương thức vận chuyển sản phẩm trong khu vực đó. WooCommerce sẽ chọn Khu vực giao hàng dựa vào địa chỉ của khách hàng và cung cấp các phương thức vận chuyển có sẵn trong khu vực này.

Đầu tiên, nhấn vào Thêm khu vực giao hàng để bắt đầu thiết lập vùng giao hàng mới.

thêm khu vực giao hàng trong woocommerce

 • Tên vùng: Là tên do bạn đặt cho một khu vực giao nhận.
 • Vùng: Là một vùng địa lý của khu vực giao nhận, chọn ra từ danh sách.

Phương thức giao hàng trong WooCommerce

Nhấn vào nút Thêm phương thức giao hàng để thêm vào các cách tính phí vận chuyển cho Khu vực giao hàng. Có 3 phương thức giao hàng mặc định  bạn có thể thêm:

Nhấn vào liên kết Sửa hiện lên khi di chuyển chuột vào một phương thức giao hàng để chỉnh sửa chi tiết phương thức đó.

Giao hàng miễn phí

Giao hàng miễn phí không tính phí vận chuyển cho khách hàng. Bạn có thể đặt điều kiện cho khách hàng. Khi đạt được điều kiện thì mới được miễn phí giao hàng.

thiết lập Giao hàng miễn phí trong WooCommerce

 • Tiêu đề: “Giao hàng miễn phí” là mặc định. Bạn có thể thay đổi tiêu đề khác cho phù hợp. Tiêu đề sẽ xuất hiện trên trang thanh toán.
 • Điều kiện miễn phí giao hàng: đặt điều kiện cho khách hàng để được miễn phí vận chuyển.
  • N/A: Khách hàng sẽ được miễn phí mà không cần điều kiện gì cả.
  • Một ưu đãi miễn phí giao nhận còn hiệu lực: Khách hàng phải điền vào mã ưu đãi còn hiệu lực mà bạn đã tạo ra và cấp cho họ. Khách hàng mua bao nhiêu tiền cũng không được tính.
  • Số lượng đặt hàng tối thiểu: Giá trị tổng đơn hàng khách hàng phải mua để được miễn phí vận chuyển. Mã ưu đãi không có hiệu lực tại đây.
  • Giá trị đơn hàng tối thiểu HOẶC mã ưu đãi: Khách hàng chỉ cần đạt 1 trong 2 điều kiện là được giao hàng miễn phí: tổng giá trị đơn hàng đạt được, hoặc sử dụng mã ưu đãi.
  • Giá trị đơn hàng tối thiểu VÀ mã ưu đãi: Khách hàng vừa phải có mã ưu đãi, tổng giá trị đơn hàng vừa phải đạt mức tối thiểu để được miễn phí vận chuyển.
 • Số tiền đặt hàng tối thiểu: mục này chỉ hiện ra khi ở phần Điều kiện miễn phí giao hàng bạn chọn điều kiện thứ 3/4/5. Ở đây bạn sẽ điền vào số tiền mà tổng giá trị đơn hàng khách hàng phải mua để được miễn phí vận chuyển.

Sau khi điền các thông tin cần thiết, hãy nhấn nút Lưu thay đổi.

Giao tại cửa hàng

Giao hàng tại cửa hàng cho phép khách hàng có thể đặt hàng và đến cửa hàng để lấy.

thiết lập giao hàng tại cửa hàng trong Woocommerce

 • Tiêu đề: “Giao tại cửa hàng” là mặc định. Bạn có thể thay đổi tiêu đề khác cho phù hợp. Tiêu đề sẽ xuất hiện trên trang thanh toán.
 • Trạng thái thuế: Tính thuế cho phương thức này. Có 2 tùy chọn:
  • Có tính thuế: Tính thuế cho phương thức này. Có thể tùy chỉnh trong tab Thuế trong trang cài đặt WooCommerce.
  • Trống: Không tính thuế cho phí vận chuyển.
 • Chi phí: Chi phí phụ mà bạn muốn lấy thêm của khách hàng.

Sau khi điền các thông tin cần thiết, hãy nhấn nút Lưu thay đổi.

Đồng giá

Đồng giá là phương thức vận chuyển cho phép bạn xác định mức giá tiêu chuẩn của việc vận chuyển.

thiết lập đồng giá woocommerce

 • Tên phương thức: “Đồng giá” được đặt mặc định. Bạn có thể thay đổi tên khác.
 • Trạng thái thuế: Tính thuế cho phí vận chuyển. Có 2 tùy chọn:
  • Có tính thuế: Tính thuế cho phí vận chuyển. Có thể tùy chỉnh trong tab Thuế trong trang cài đặt WooCommerce.
  • Trống: Không tính thuế cho phí vận chuyển.
 • Chi phí: chi phí vận chuyển (chưa thuế) được tính cho sản phẩm. Có nhiều tùy chọn để bạn nhập vào. Bạn có thể tự tạo một công thức tính phí vận chuyển cho riêng mình.
  • Phí vận chuyển 1 sản phẩm*[qty]: [qty] là số lượng sản phẩm khách đặt hàng. Ví dụ cứ 1 sản phẩm bạn tính phí vận chuyển là 30k thì nhập vào 30000*[qty].
  • [fee percent = “10” min_fee = “30000” max_fee = “100000”]: Phí vận chuyển là 10% tổng giá trị đơn hàng, nằm trong khoảng 30000 cho đến 100000.
Chi phí vận chuyển

Chi phí vận chuyển là không bắt buộc và chỉ xuất hiện sau khi bạn thiết lập Loại hình giao hàng cho sản phẩm.

thiết lập đồng giá cùng với loại hình giao hàng

Nếu sản phẩm không thuộc lớp loại hình giao hàng nào, sản phẩm đó sẽ được tính phí vận chuyển theo Không có chi phí giao hàng.

Loại bảng tính:

 • Phí giao hàng cho mỗi loại hình giao hàng riêng: chi phí vận chuyển sẽ được tính riêng cho từng lớp loại hình giao hàng của sản phẩm.
 • Tính phí giao hàng cho loại hình giao hàng đắt nhất: Lớp loại hình giao hàng đắt nhất sẽ được dùng để tính chi phí vận chuyển.

Lưu ý quan trọng

3 phương thức vận chuyển ở trên chỉ áp dụng trong 1 khu vực giao hàng. Bạn nên tạo nhiều khu vực giao hàng để áp dụng cho các khách hàng ở các tỉnh thành khác nhau trên toàn quốc. Khách hàng càng ở xa thì bạn nên tính phí vận chuyển nhiều hơn.

Tùy chọn giao hàng

Tùy chọn giao hàng trong WooCommerce

Tính toán

Tùy chọn này cho phép bạn thiết lập cách hiển thị chi phí vận chuyển:

 • Cho phép tính phí giao nhận trên trang giỏ hàng: nếu được kích hoạt, khách hàng có thể xem được chi phí vận chuyển trên trang Giỏ hàng cho từng mặt hàng hoặc tất cả các mặt hàng.
 • Ẩn chi phí giao nhận cho đến khi địa chỉ được nhập: nếu được kích hoạt, khách hàng chỉ có thể thấy được chi phí vận chuyển sau khi họ nhập vào địa chỉ vận chuyển tại trang Thanh toán.

Địa điểm giao hàng

Tùy chọn này cho phép bạn chọn địa chỉ mặc định của khách hàng để đặt hàng. Có 3 tùy chọn:

 • Đặt mặc định địa chỉ giao hàng của khách hàng: WooCommerce chọn địa chỉ giao hàng mặc định là địa chỉ của khách hàng mà họ nhập vào khi đăng ký. Địa chỉ giao hàng có thể được khách hàng thay đổi trên trang Thanh toán.
 • Đặt mặc định địa chỉ thanh toán của khách hàng: WooCommerce chọn địa chỉ giao hàng mặc định là địa chỉ thanh toán của khách hàng nhập vào. Địa chỉ giao hàng có thể thay đổi bởi khách hàng trên trang Thanh toán.
 • Bắt buộc giao hàng tới địa chỉ thanh toán của khách hàng: WooCommerce chọn địa chỉ thanh toán của khách hàng làm địa chỉ giao hàng và khách hàng không thể thay đổi trên trang Thanh toán.

Debug mode

Kích hoạt chế độ gỡ lỗi vận chuyển để hiển thị các khu vực giao hàng phù hợp, bỏ qua bộ nhớ cache.

Loại hình giao hàng

Loại hình giao hàng giúp nhóm các sản phẩm tương tự nhau và sử dụng phương thức vận chuyển Đồng giá để tính phí vận chuyển theo các mức khác nhau cho các loại sản phẩm khác nhau.

loại hình giao hàng woocommerce

Tạo loại hình giao hàng mới

 1. Nhấn vào nút Thêm loại vận chuyển.
 2. Nhập tên Lớp giao hàng.
 3. Nhập Đường dẫn tĩnh hoặc có thể bỏ trống, hệ thống sẽ tự động thêm vào sau khi nhấn Lưu loại vận chuyển.
 4. Nhập vào Mô tả. Phần này là tùy chọn.
 5. Số sản phẩm: Chỉ hiển thị sau khi bạn nhấn Lưu loại vận chuyển. Dùng để hiển thị số lượng sản phẩm có trong lớp, nhấn vào một số nào đó sẽ hiển thị danh sách sản phẩm trong lớp đó.
 6. Lưu loại vận chuyển.

Gán loại hình giao hàng cho sản phẩm

Bạn có thể gán loại hình giao hàng đã tạo ở trên cho từng sản phẩm của bạn trong lúc tạo sản phẩm mới:

Hoặc bạn có thể gán sau khi tạo sản phẩm bằng cách Sửa nhanh trong danh sách sản phẩm.

Kết luận

Các phương thức vận chuyển mặc định bạn có thể thiết lập trong WooCommerce có thể đáp ứng cho hầu hết các yêu cầu của các chủ website bán hàng. Nhưng nếu bạn cần thiết lập phí vận chuyển linh hoạt hơn nữa thì bạn cần phải cài đặt thêm các plugin hỗ trợ. Chúng sẽ giúp bạn thiết lập từ đơn giản cho đến phức tạp như: tính chi phí vận chuyển theo trọng lượng, kích thước, địa chỉ giao hàng, số lượng sản phẩm trong đơn hàng…

Xem tiếp: Thiết lập Thanh toán

Trả lời

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.