Thiết lập Tài khoản trong WooCommerce

WooCommerce

Phần này giúp bạn thiết lập cho trang Tài khoản của khách hàng. Trang Tài khoản hiển thị các thông tin của khách hàng đã cung cấp cùng với khả năng chỉnh sửa các thông tin đó. Theo mặc định, các thiết lập tại đây phù hợp với phần lớn các website bán hàng, bạn có thể không cần thay đổi bất kỳ điều gì.

Để thiết lập Tài khoản cho WooCommerce, hãy vào trang quản trị WordPress, vào WooCommerce > Cài đặt > Tài khoản.

thiết lập tài khoản WooCommerce

Trang tài khoản

Trang tài khoản của tôi: Chọn lại trang Tài khoản khách hàng. Nếu bạn đã qua phần thiết lập cài đặt WooCommerce với công cụ Wizard thì trang này đã được chọn tự động. Bạn cũng có thể chọn một trang khác để làm trang Tài khoản.

Đăng ký thành viên: Bật đăng ký thành viên trên trang Thanh toán và trang Tài khoản. Trước hết để bật tính năng này, bạn cần phải bật tính năng Ai cũng có thể đăng ký trong phần cài đặt Tổng quan của WordPress.

Đăng nhập: Hiển thị mục đăng nhập của khách hàng trên trang “Thanh toán” giúp khách hàng dễ dàng đăng nhập vào website.

Tạo tài khoản: Hỗ trợ tạo tài khoản từ thông tin mà khách hàng nhập vào. Sau đó sẽ gửi thông tin tài khoản về email khách hàng.

Điểm cuối kết nối tài khoản của tôi

Đây là phần bổ sung vào URL dẫn đến các trang tương ứng của trang Tài khoản. Bạn có thể thay đổi thành tiếng Việt không dấu, các từ cách nhau bằng dấu gạch ngang (-).

Trả lời

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.