Trả lời bình luận trong WordPress

WordPress

Để trả lời một bình luận mà ai đõ đã để lại trên bài viết của bạn, chỉ cần  nhấn vào liên kết Trả lời xuất hiện khi di chuyển chuột vào bình luận.

Trình soạn thảo giống như trình soạn thảo Văn bản khi viết bài sẽ xuất hiện. Ở đầu trình soạn thảo là các nút định dạng HTML cơ bản hoạt động theo hai cách:

  • Nhấn vào nút mà không cần chọn văn bản. Nhấn một lần để chèn một thẻ mở HTML, sau đó thêm vào văn bản muốn định dạng, cuối cùng là nhấn lần thứ hai sẽ chèn vào một thẻ đóng.
  • Bôi đen văn bản rồi nhấn vào nút. WordPress sẽ tự động chèn một thẻ mở vào đầu đoạn văn bản và một thẻ đóng vào cuối đoạn văn bản.
Thẻ b(Bold) In đậm văn bản.
thẻ i(Italic) In nghiêng văn bản.
thẻ linkChèn liên kết trong văn bản.
thẻ b-quote(Blockquote)

Hiển thị văn bản như là đoạn trích dẫn. Đoạn trích dẫn được hiển thị như thế nào phụ thuộc vào theme bạn đang sử dụng.

thẻ del(Delete) Được dùng khi bạn muốn hiển thị dòng văn bản bị xóa.
thẻ ins(Insert) Được dùng khi bạn muốn hiển thị dòng văn bản được chèn vào. Cái này hiển thị như thế nào phụ thuộc vào theme bạn đang sử dụng cho WordPress của bạn.
thẻ img(Image) Dùng để chèn hình ảnh vào bài viết. Khi nhấn nút, một cửa sổ sẽ xuất hiện, bạn sẽ nhập vào đó URL của hình ảnh muốn chèn.
thẻ ul
  • (Unordered List) Tạo danh sách không theo thứ tự.
thẻ ol
  1. (Ordered List) Tạo danh sách theo thứ tự.
thẻ li(List Item) các mục được thêm vào trong danh sách ul, ol
thẻ codeDùng để hiển thị văn bản như là một đoạn mã.
thẻ close tagsĐóng thẻ. Dùng để đóng thẻ đang mở.

Quay lại: Danh sách bài viết WordPress toàn tập

Trả lời

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.