Xem trước và tùy biến Theme WordPress

WordPress

Xem trước một theme WordPress

Cùng với khả năng xem trước của một Theme với nội dung trên trang web WordPress, bạn cũng có thể tùy chỉnh các thiết lập trong khi xem trước mà không ảnh hưởng đến khách truy cập.

Các tùy chọn mà bạn có thể thay đổi như widget, menu, màu sắc, thay đổi footer như xóa dòng credit,… phụ thuộc vào Theme đó.

Tùy chỉnh giao diện theme wordpress

Với Theme đang được kích hoạt, nhấn vào liên kết Tùy biến (tùy biến theme wordpress) trên thanh công cụ WordPress (admin bar) cho phép bạn tùy chỉnh các thiết lập cũng như xem trước những thay đổi đó. Các thiết lập chưa ảnh hưởng đến khách truy cập cho đến khi bạn lưu lại các thiết lập đó bằng nút Đăng bài viết .

Đối với tất cả các theme đã được cài đặt nhưng không kích hoạt, nhấn vào nút Xem trước để xem trước giao diện. Bạn cũng có thể thay đổi bố cục, tùy chỉnh giao diện mà không ảnh hưởng đến khách truy cập cho đến khi nhấn vào nút Cài & Công bố.

Tùy biến giao diện WordPress

Sử dụng công cụ Tùy biến (tùy biến theme wordpress), bạn có thể sửa đổi cách thức hiển thị trong trang web WordPress của mình. Trong khi bạn tùy biến giao diện, khách truy cập sẽ không hề bị ảnh hưởng cho đến khi bạn lưu lại các thiết lập của mình.

Tùy thuộc vào Theme bạn đang sử dụng, bạn có thể thấy được nhiều hơn hoặc ít hơn các tùy chọn hiển thị trong ảnh dưới.Tùy chỉnh giao diện theme wordpress.Nhấn vào nút mũi tên (>) để mở và đóng từng ô, cho phép bạn truy cập vào từng tùy chọn khác nhau. Công cụ Tùy biến này cũng cho phép bạn tùy chỉnh một số thứ có trong Cài đặt như Tên trang web, khẩu hiệu, tùy chỉnh trang chủ, trang chứa bài viết,…

tùy biến giao diện wordpress

Khi bạn thực hiện thay đổi ở phía bên trái màn hình Tùy biến, bản xem trước trực tiếp ở phía bên phải sẽ được cập nhật tự động. Bạn có thể nhấn vào các liên kết ở bản xem thử giống như khi truy cập trang web.

Mặc định, công cụ Tùy biến hiển thị trang chủ của bạn ở bản xem trước. Tất cả các tùy chọn không chỉ ảnh hưởng đến trang chủ, mà nó ảnh hưởng đến toàn bộ trang web. Nên trong lúc tùy biến, bạn nên duyệt qua các trang khác nhau để xem sự thay đổi.

Sau khi tùy biến, để lưu lại các thay đổi hãy nhấn vào nút Đăng bài viết. Các tùy biến của bạn sẽ thay đổi giao diện của trang web ngay lập tức.

Nhấn vào nút Tùy chỉnh (nút tùy chỉnh) sẽ có các tùy chọn khác như:

  • Lưu nháp các tùy biến mà không thay đổi giao diện.
  • Lên lịch thay đổi giao diện trong tương lai.

Lưu nháp tùy biến giao diện WordPress

Bạn có thể kiểm tra giao diện xem trước trên các thiết bị khác nhau như máy tính, điện thoại, và máy tính bảng. Nhấn vào từng biểu tượng () ở cuối bảng tùy chọn để xem giao diện trang web trên từng thiết bị khác nhau.

Quay lại: Danh sách bài viết WordPress toàn tập

Trả lời

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.