Xét duyệt bình luận trong WordPress

WordPress

Với WordPress, nếu có khách truy cập đưa ra bình luận không phù hợp, bạn có thể giấu bình luận đó đi bằng cách nhấn vào liên kết Phản đối hiện ra khi di chuyển chuột vào bình luận.

Một khi bình luận đã được Phản đối, thì nó sẽ không còn hiển thị trên bài viết. Những bình luận này sẽ được đánh dấu bằng thanh dọc màu đỏ ở phía bên trái. Di chuyển chuột lên bình luận này sẽ hiển thị liên kết Chấp nhận thay vì Phản đối.

xét duyệt bình luận

 

Quay lại: Danh sách bài viết WordPress toàn tập.

Trả lời

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.