Xóa nội dung trên trang web WordPress

WordPress

Xóa bài viết trong WordPress

Nếu bạn muốn xóa Bài viết (Trang), hãy nhấn vào liên kết Xóa tạm hiện ra khi di chuyển chuột vào Tiêu đề của Bài viết (Trang). Việc này sẽ di chuyển bài viết vào Thùng rác, Bài viết sẽ được gở khỏi trang chủ.

xóa bài viết wordpress

Để xóa Bài viết vĩnh viễn (không thể khôi phục lại), hãy nhấn vào liên kết Thùng rác. Các bài viết bạn đã xóa sẽ hiện ra. Di chuyển chuột đến Tiêu đề Bài viết bạn muốn xóa vĩnh viễn, sau đó nhấn vào liên kết Xóa vĩnh viễn.xóa bài viết trong thùng rác

Nếu bạn muốn xóa vĩnh viễn nhiều Bài viết cùng một lúc, hãy nhấn vào ô chọn bên cạnh tiêu đề của các bài viết bạn muốn xóa. Sau đó nhấn vào Tác vụ > Xóa vĩnh viễn > Áp dụng.

Bạn có thể xóa vĩnh viễn tất cả các bài viết trong Thùng rác bằng cách nhấn vào liên kết Xóa hết thùng rác.

Phục hồi bài viết đã xóa

Bạn có thể khôi phục Bài viết từ Thùng rác nếu như bạn nghĩ lại.

Để phục hồi bài viết đã xóa, hãy vào liên kết Thùng rác. Danh sách các bài viết bạn đã xóa sẽ nằm trong Thùng rác.

  • Di chuyển chuột đến Tiêu đề bài viết, chọn liên kết Phục hồi hiện lên.
  • Tích chọn các bài viết bạn muốn phục hồi, vào Tác vụ > Phục hồi.

 

Quay lại: Danh sách bài viết WordPress toàn tập

Trả lời

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.