• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] PPVN- 24.80, WISE-25.50, PIPO-25.50, PO-25.60, WorldFirst 25.5, LianLian 25.6, USDT-26.2 / [SELL] PPVN, USDT, PO, PIPO-25.x, Tệ-3560 ,ALL BANK

Status
Not open for further replies.

BuiThanhDat

Exchanger
Verified
Joined
Nov 5, 2021
Messages
20
Reactions
19
MR
1.114
Insuree Balance
186521|1111.11|USDT
Service Details
1||Exchanger|https://mmo4me.com/threads/buy-paypalvn-22-70-pipo-23-20-po-23-10-lianlian-23-20-usdt-23-40-sell-pipo-po-ppvn-usdt-all-bank.454733/|0||0|5
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
BUY PPVN --------------- Rate 24.80
BUY PO ------------------ Rate 25.60
BUY PIPO ---------------- Rate 25.50
BUY Lianlian ------------- Rate 25.60
BUY USDT --------------- Rate 26.20
BUY WorldFirst ---------- Rate 25.50
BUY WISE ---------------- Rate 25.50


( Cục to rate to hơn )

( Hỗ trợ cục nhỏ lẻ)

CHO THUÊ AC CÁC LOẠI NHẬN NET,PLATFORM…

NHẬN CHECKOUT CÁC SITE : Shilla, Tiktok, Paddle, Printify, Jomashop, WM...

SELL : PP, PIPO, PO, LianLian, USDT, ¥ TỆ .....


Kích vào các biểu tượng ứng dụng để liên hệ:

Admin: Bùi Thành Đạt
Phone: 0989025872
Zalo: https://zalo.me/0989025872
Skype: https://join.skype.com/invite/vMAHjOysezb0
Skype: live:a5a9dcc0ba8dc540
Facebook : https://www.facebook.com/dat.buithanh.7/
Telegram:
https://t.me/BuiThanDat

Trân Trọng !
 
Last edited:
photo_2024-04-03_23-36-27.jpg
 

[BUY] PPVN- 24.75, WISE-25.30, PIPO-25.30, PO-25.40, WorldFirst 25.3, LianLian 25.5, USDT-25.8

[SELL] PPVN, USDT, PO, PIPO-25.x, Tệ-3560 ,ALL BANK​

 
BUY PPVN --------------- Rate 24.75
BUY PO ------------------ Rate 25.40
BUY PIPO ---------------- Rate 25.30
BUY Lianlian ------------- Rate 25.50
BUY USDT --------------- Rate 25.80
BUY WorldFirst ---------- Rate 25.30
BUY WISE ---------------- Rate 25.30
 
Đang bán PP qua FB
 

[BUY] PPVN- 24.75, WISE-25.30, PIPO-25.30, PO-25.40, WorldFirst 25.3, LianLian 25.5, USDT-25.8

[SELL] PPVN, USDT, PO, PIPO-25.x, Tệ-3560 ,ALL BANK​

 
BUY PPVN --------------- Rate 24.75
BUY PO ------------------ Rate 25.40
BUY PIPO ---------------- Rate 25.30
BUY Lianlian ------------- Rate 25.50
BUY USDT --------------- Rate 25.80
BUY WorldFirst ---------- Rate 25.30
BUY WISE ---------------- Rate 25.30
 
BUY PPVN --------------- Rate 24.75
BUY PO ------------------ Rate 25.40
BUY PIPO ---------------- Rate 25.30
BUY Lianlian ------------- Rate 25.50
BUY USDT --------------- Rate 25.80
BUY WorldFirst ---------- Rate 25.30
BUY WISE ---------------- Rate 25.30
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
419,405
Messages
7,085,182
Members
171,455
Latest member
2hconto
Back
Top Bottom