Mess đắt FB ADS

overdose

Newbie
Joined
Jan 3, 2024
Messages
17
Reactions
2
MR
0.366
Em mới chạy ads được 1 thời gian và hiện em đang chạy mess, những ngày bình thường thì 8-9k/1 mess, nhưng cứ đến dịp nghỉ lễ là mess tăng lên 20-30k/1 mess, các cao nhân cho e hỏi là nguyên nhân do đâu và cách khắc phục như thế nào được không ạ ? Em cảm ơn ạ.
:pepe_the_Frog_035: :pepe_the_Frog_035: :pepe_the_Frog_035:
 
mình cũng có thòi gian ăn ngủ với ads mà nay bỏ rôi: theo mình bạn phải sâu chuỗi lại, lượng khách số ra có biến động ko. Nếu nó đắt mà số nó vẫn ngang với lúc rê thì bạn đừng quan tâm kên nó, lâu thi 1 tuần nó về lại thàu cũ đừng đụng hay chỉnh sửa ( nó thay đổi máy học là văn laih căng lắm), với bạn phải xem xét cái chiến dich của bạn: Ví dụ, camp mới lên chạy ngon lãi 2 tuần liền, tự nhirn tuâbf này nó cao hơn đơn hòa hoặc lỗ nhẹ thì bạn nên cứ đê cho nó chay thêm đến cuối tuần thưd 7 chủ nhật mà thầu nó ko giảm dáng kể, đon ngày càng tụt thì quan tám mức 1, có ngĩa là bạn tim hiểu nguyen nhân -->> xem posr bị ai rp ko, tần suất, khách có chan tin nhắn nhiều ko, page bị mất tuoenf tác ko, còn khách quan thì xem tình hình chung đăt do mâyd anh lớn tacd động ko, voi đàn xả có cùng ngành hoăcn chung sp ko, fb có đag cập nhạt gì ko, hỏi han group xem 10 người tỷ lệ đang giống nhầu bak nhiêu ( BẠN DÀNH 1 NGÀY CHỦ NHẬT KHẢO SÁT HẾT CÁI ĐÓ CHO MÌNH RỒI RA QUYẾT ĐỊNH) làm post moi hay lên lại camp, tốt nhất nên là nên thủ sẵn bài, mói, tại thường cuối tuần mà còn cao sợ thứ 2 kiểu gi mes cungc cao nũa, mà dầu tuần đã cao thì bạn lên camp ko dinh tệp sẽ reach ko ngon, nên ra quyết định phait trong chiều chủ nhật luôn, lên camp mới cho reach tệp tối lấy thàu ngon, TÙY THEO CÁI CAMP MÀ BẠN QUYETD ĐỊNH NHA, CAMP NGON MÀ BỊ 1 2 TUẦN THÀU ĐẮT THI THEO KINH MGHIEMJ MINH BẠN CÚE ĐẺ ĐÓ KỆ NÓ, QUA KHÚC ĐÓ LÀ NÓ NHẢ ĐOEN LẠI TĂNG 15 20%
Em mới chạy ads được 1 thời gian và hiện em đang chạy mess, những ngày bình thường thì 8-9k/1 mess, nhưng cứ đến dịp nghỉ lễ là mess tăng lên 20-30k/1 mess, các cao nhân cho e hỏi là nguyên nhân do đâu và cách khắc phục như thế nào được không ạ ? Em cảm ơn ạ.
 
Upvote 0
mình cũng có thòi gian ăn ngủ với ads mà nay bỏ rôi: theo mình bạn phải sâu chuỗi lại, lượng khách số ra có biến động ko. Nếu nó đắt mà số nó vẫn ngang với lúc rê thì bạn đừng quan tâm kên nó, lâu thi 1 tuần nó về lại thàu cũ đừng đụng hay chỉnh sửa ( nó thay đổi máy học là văn laih căng lắm), với bạn phải xem xét cái chiến dich của bạn: Ví dụ, camp mới lên chạy ngon lãi 2 tuần liền, tự nhirn tuâbf này nó cao hơn đơn hòa hoặc lỗ nhẹ thì bạn nên cứ đê cho nó chay thêm đến cuối tuần thưd 7 chủ nhật mà thầu nó ko giảm dáng kể, đon ngày càng tụt thì quan tám mức 1, có ngĩa là bạn tim hiểu nguyen nhân -->> xem posr bị ai rp ko, tần suất, khách có chan tin nhắn nhiều ko, page bị mất tuoenf tác ko, còn khách quan thì xem tình hình chung đăt do mâyd anh lớn tacd động ko, voi đàn xả có cùng ngành hoăcn chung sp ko, fb có đag cập nhạt gì ko, hỏi han group xem 10 người tỷ lệ đang giống nhầu bak nhiêu ( BẠN DÀNH 1 NGÀY CHỦ NHẬT KHẢO SÁT HẾT CÁI ĐÓ CHO MÌNH RỒI RA QUYẾT ĐỊNH) làm post moi hay lên lại camp, tốt nhất nên là nên thủ sẵn bài, mói, tại thường cuối tuần mà còn cao sợ thứ 2 kiểu gi mes cungc cao nũa, mà dầu tuần đã cao thì bạn lên camp ko dinh tệp sẽ reach ko ngon, nên ra quyết định phait trong chiều chủ nhật luôn, lên camp mới cho reach tệp tối lấy thàu ngon, TÙY THEO CÁI CAMP MÀ BẠN QUYETD ĐỊNH NHA, CAMP NGON MÀ BỊ 1 2 TUẦN THÀU ĐẮT THI THEO KINH MGHIEMJ MINH BẠN CÚE ĐẺ ĐÓ KỆ NÓ, QUA KHÚC ĐÓ LÀ NÓ NHẢ ĐOEN LẠI TĂNG 15 20%
Em mới chạy ads được 1 thời gian và hiện em đang chạy mess, những ngày bình thường thì 8-9k/1 mess, nhưng cứ đến dịp nghỉ lễ là mess tăng lên 20-30k/1 mess, các cao nhân cho e hỏi là nguyên nhân do đâu và cách khắc phục như thế nào được không ạ ? Em cảm ơn ạ.
Cảm ơn bạn nhiều ạ
 
Upvote 0
mình cũng có thòi gian ăn ngủ với ads mà nay bỏ rôi: theo mình bạn phải sâu chuỗi lại, lượng khách số ra có biến động ko. Nếu nó đắt mà số nó vẫn ngang với lúc rê thì bạn đừng quan tâm kên nó, lâu thi 1 tuần nó về lại thàu cũ đừng đụng hay chỉnh sửa ( nó thay đổi máy học là văn laih căng lắm), với bạn phải xem xét cái chiến dich của bạn: Ví dụ, camp mới lên chạy ngon lãi 2 tuần liền, tự nhirn tuâbf này nó cao hơn đơn hòa hoặc lỗ nhẹ thì bạn nên cứ đê cho nó chay thêm đến cuối tuần thưd 7 chủ nhật mà thầu nó ko giảm dáng kể, đon ngày càng tụt thì quan tám mức 1, có ngĩa là bạn tim hiểu nguyen nhân -->> xem posr bị ai rp ko, tần suất, khách có chan tin nhắn nhiều ko, page bị mất tuoenf tác ko, còn khách quan thì xem tình hình chung đăt do mâyd anh lớn tacd động ko, voi đàn xả có cùng ngành hoăcn chung sp ko, fb có đag cập nhạt gì ko, hỏi han group xem 10 người tỷ lệ đang giống nhầu bak nhiêu ( BẠN DÀNH 1 NGÀY CHỦ NHẬT KHẢO SÁT HẾT CÁI ĐÓ CHO MÌNH RỒI RA QUYẾT ĐỊNH) làm post moi hay lên lại camp, tốt nhất nên là nên thủ sẵn bài, mói, tại thường cuối tuần mà còn cao sợ thứ 2 kiểu gi mes cungc cao nũa, mà dầu tuần đã cao thì bạn lên camp ko dinh tệp sẽ reach ko ngon, nên ra quyết định phait trong chiều chủ nhật luôn, lên camp mới cho reach tệp tối lấy thàu ngon, TÙY THEO CÁI CAMP MÀ BẠN QUYETD ĐỊNH NHA, CAMP NGON MÀ BỊ 1 2 TUẦN THÀU ĐẮT THI THEO KINH MGHIEMJ MINH BẠN CÚE ĐẺ ĐÓ KỆ NÓ, QUA KHÚC ĐÓ LÀ NÓ NHẢ ĐOEN LẠI TĂNG 15 20%
Em mới chạy ads được 1 thời gian và hiện em đang chạy mess, những ngày bình thường thì 8-9k/1 mess, nhưng cứ đến dịp nghỉ lễ là mess tăng lên 20-30k/1 mess, các cao nhân cho e hỏi là nguyên nhân do đâu và cách khắc phục như thế nào được không ạ ? Em cảm ơn ạ.
Tks chủ thớt...tks bác Duy chia sẻ kinh nghiệm ạ 😘😘😘
 
Upvote 0
tks b
mình cũng có thòi gian ăn ngủ với ads mà nay bỏ rôi: theo mình bạn phải sâu chuỗi lại, lượng khách số ra có biến động ko. Nếu nó đắt mà số nó vẫn ngang với lúc rê thì bạn đừng quan tâm kên nó, lâu thi 1 tuần nó về lại thàu cũ đừng đụng hay chỉnh sửa ( nó thay đổi máy học là văn laih căng lắm), với bạn phải xem xét cái chiến dich của bạn: Ví dụ, camp mới lên chạy ngon lãi 2 tuần liền, tự nhirn tuâbf này nó cao hơn đơn hòa hoặc lỗ nhẹ thì bạn nên cứ đê cho nó chay thêm đến cuối tuần thưd 7 chủ nhật mà thầu nó ko giảm dáng kể, đon ngày càng tụt thì quan tám mức 1, có ngĩa là bạn tim hiểu nguyen nhân -->> xem posr bị ai rp ko, tần suất, khách có chan tin nhắn nhiều ko, page bị mất tuoenf tác ko, còn khách quan thì xem tình hình chung đăt do mâyd anh lớn tacd động ko, voi đàn xả có cùng ngành hoăcn chung sp ko, fb có đag cập nhạt gì ko, hỏi han group xem 10 người tỷ lệ đang giống nhầu bak nhiêu ( BẠN DÀNH 1 NGÀY CHỦ NHẬT KHẢO SÁT HẾT CÁI ĐÓ CHO MÌNH RỒI RA QUYẾT ĐỊNH) làm post moi hay lên lại camp, tốt nhất nên là nên thủ sẵn bài, mói, tại thường cuối tuần mà còn cao sợ thứ 2 kiểu gi mes cungc cao nũa, mà dầu tuần đã cao thì bạn lên camp ko dinh tệp sẽ reach ko ngon, nên ra quyết định phait trong chiều chủ nhật luôn, lên camp mới cho reach tệp tối lấy thàu ngon, TÙY THEO CÁI CAMP MÀ BẠN QUYETD ĐỊNH NHA, CAMP NGON MÀ BỊ 1 2 TUẦN THÀU ĐẮT THI THEO KINH MGHIEMJ MINH BẠN CÚE ĐẺ ĐÓ KỆ NÓ, QUA KHÚC ĐÓ LÀ NÓ NHẢ ĐOEN LẠI TĂNG 15 20%
Em mới chạy ads được 1 thời gian và hiện em đang chạy mess, những ngày bình thường thì 8-9k/1 mess, nhưng cứ đến dịp nghỉ lễ là mess tăng lên 20-30k/1 mess, các cao nhân cho e hỏi là nguyên nhân do đâu và cách khắc phục như thế nào được không ạ ? Em cảm ơn ạ.
😍 😍 😍
 
Upvote 0
Em mới chạy ads được 1 thời gian và hiện em đang chạy mess, những ngày bình thường thì 8-9k/1 mess, nhưng cứ đến dịp nghỉ lễ là mess tăng lên 20-30k/1 mess, các cao nhân cho e hỏi là nguyên nhân do đâu và cách khắc phục như thế nào được không ạ ? Em cảm ơn ạ.
:pepe_the_Frog_035: :pepe_the_Frog_035: :pepe_the_Frog_035:
FB phân phối nhiều khi ko ngày nào giống ngày nào, có hôm đắt quá. Có hôm thì lại ngon, tình trạng chung mừ...
 
Upvote 0

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,379
Messages
7,095,595
Members
172,482
Latest member
weishao

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom